advertentie

wim daniëls

1. Hoe schrijf je sms-berichten?

2. Engelse sms-letterwoorden

3. Nederlandse sms-letterwoorden

4. Shordjes

5. Sms-berichten via beurs- en sportjargon

6. Sms-smileys

7. Alfabetische lijst

8. Sms-diensten en sms-links


Vaste sms-berichten
Het is niet altijd noodzakelijk zelf woorden en zinnen in te tikken om een sms-bericht te kunnen versturen. Veel toestellen bevatten voorgeprogrammeerde zinnen ('vaste sms-berichten') die via de menutoets en de bladertoets opgeroepen kunnen worden en meteen kunnen worden verzonden. Maar de vaste zinnen die in mobiele telefoons voorgeprogrammeerd zijn, zijn over het algemeen ontoereikend voor een goede communicatie. Sms-gebruikers hebben daarom zelf een reeks van standaardzinnen in de vorm van letterwoorden bedacht waarmee de communicatie wat gevarieerder kan verlopen en tóch snel blijft.

Letterwoorden
Letterwoorden krijg je door van elk woord in een zin alleen de eerste letter te nemen en die samen te voegen. Meestal worden letterwoorden in sms-berichten met hoofdletters weergegeven. Niet alleen de beginletter van het letterwoord krijgt daarbij een hoofdletter maar het hele letterwoord.
Sommige mensen vinden hoofdletters echter te schreeuwerig overkomen en geven de voorkeur aan kleine letters, behalve dan wanneer een letterwoord, bijvoorbeeld 'KISS' = keep it simple, stupid), identiek is aan een gewoon woord (kiss = kus). Kleine letters zie je ook eerder verschijnen in combinatie met cijfers en speciale tekens, bijvoorbeeld 2g4u (too good for you).
Bij enkele woorden werkt een combinatie van hoofdletters en kleine letters verduidelijkend. Dat geldt onder andere voor 'MorF', dat staat voor 'male or female' (mannelijk of vrouwelijk). Het tussenwoordje - in dit geval 'or' - wordt dan voluit geschreven.

Engelse letterwoorden
Engelse letterwoorden kennen in vergelijking met Nederlandse letterwoorden (zie voor de Nederlandse woorden hoofdstuk 3) een paar extra bijzonderheden. Zo wordt het woord 'you' meestal via een U in plaats van een Y weergegeven. 'I love you' bijvoorbeeld zie je dan ook vaker als ILU dan als ILY geschreven. Maar eigenlijk werkt die U alleen goed in combinatie met cijfers of wanneer de overige woorden wél voluit worden geschreven: U2, I love U. In de onderstaande lijst is 'you' daarom zowel met de U-vorm als de Y-vorm opgenomen.
Een andere bijzonderheid in Engelstalige sms-berichten is het woord 'see', dat weergegeven wordt met alleen de C:
CU = see you.
De werkwoordsvorm 'are' wordt meestal niet met een A maar met een R weergegeven:
RU = Are You …
Een aanduiding als 'too wise' (te slim) kan weergeven worden met twee YY.

Hieronder volgens nu - in alfabetische volgorde - enkele tientallen min of meer gangbare Engelse letterwoorden, voorafgegaan door enkele letterwoorden waarin ook cijfers zitten. Het kan verstandig zijn om achter letterwoorden die een vraagzin vormen een vraagteken te plaatsen. Hieronder gebeurt dat niet, maar in echte sms-berichten zorgt een vraagteken bij een vraagzin er meestal voor dat de boodschap sneller begrepen wordt.

Lettercijferwoorden

2bctnd to be continued
wordt vervolgd
2d4 to die for
ik zou er zelfs voor willen sterven (zogenaamd dan)
2g4u too good for you
te goed voor jou
4U for you
voor jou
B4N bye for now
voor nu tot ziens
CUL8er see you later
ik zie je straks nog
F2F face to face
van aangezicht tot aangezicht; tegenover elkaar
J4f just for fun
alleen maar voor de lol
K4U kiss for you
een kusje voor jou
p4gm please forgive me
vergeef me alsjeblieft
t+ think positive
denk positief
URYY4M you are too wise for me
jij bent te slim voor mij

Letterwoorden

AAMOF as a matter of fact
eigenlijk, om de waarheid te zeggen
ADN any day now
het kan nu elk moment zover zijn
AFAIC as far as I'm concerned
wat mij betreft
AFAIK as far as I know
voorzover ik weet
AFAIR as far as I remember
voorzover ik me kan herinneren
AKA also known as…
ook bekend als…
AMBW all my best wishes
mijn allerbeste wensen
ASAP as soon as possible
zo snel mogelijk
ASL age, sex, location?
wat is je leeftijd, geslacht, en waar woon of ben je?
ATM at the moment
op dit ogenblik
ATST at the same time
tegelijkertijd
AWGTHTGTTSA are we going to have to go through this shit again?
moeten we die hele ellende nu opnieuw bespreken?
AYSOS are you stupid or something?
ben je gek of zo?
BBN bye bye now
ik moet nu gaan
BK be kindly
wees vriendelijk
BRB be right back
ik ben zo terug
BTW by the way
tussen haakjes
BU behave you
gedraag je (ook: BY)
BUAM between you and me
onder ons gezegd en gezwegen (ook: BYAM)
BWDIK but what do I know?
wat weet ik daar nou van?
CIO check it out
kijk even of het iets voor je is
CMIIW correct me if I'm wrong
zeg het als ik het mis heb
COITB come on, into the billabong
kom op, we gaan er een lekker feest, een leuk uitstapje van maken
CRAT can't remember a thing
ik kan me niets herinneren (ook wel CRAFT: Can't remember a fucking thing)
CSL can't stop laughing
ik kan niet stoppen met lachen; ik lach me dood
CU see you (later)
tot ziens (ook: CUL8er of CYL)
CUS see you soon
tot gauw (ook: SYS)
CWIM see what I mean?
begrijp je wat ik bedoel? (ook: SWIM)
DBEUH (DBEUR) don't believe everything you hear/read
je moet niet alles geloven wat je hoort/leest (ook: DBEYH/DBEYR)
DETI don't even think it
mooi niet
DGT don't go there
ga er niet heen
DIIK damned if I know
ik mag een boon zijn als ik het weet
DILLIGAF does is look like I give a fuck?
denk je nou echt dat het mij ook maar iets kan schelen?
DK don't know
ik weet het niet
DLTM don't lie to me
je moet niet tegen me liegen
DTRT do the right thing
doe wat je denkt dat goed is
DWBH don't worry be happy
ga niet zitten piekeren, maar wees blij
DWHTGTTA do we have to go through this again?
moeten we het hier nu echt weer over hebben?
EG evil grin
gemeen lachje
EOM end of message
het einde van de boodschap
FOAF friend of a friend
een vriend van een vriend
FTTT from time to time
af en toe
FYA for your amusement
om jou te plezieren
G big grin
brede grijns
GA go ahead
doe maar
GAL get a life
ga eens echt leven
GFN gone for now
nu ben ik weg
GL good luck
succes
GMTA great minds think alike
grote geesten hebben dezelfde gedachten
GTSU great to see you
geweldig leuk om je te zien (ook: GTSY)
HAK hugs and kisses
knuffels and kusjes (dit kan ook weergegeven worden met: H&K, of met: OXOX of OXOXOX)
HHIS hanging head in shame
ik schaam me rot
HHOHL haha, only half kidding
ja, ik maak misschien wel een grapje, maar ik ben toch ook wel een beetje serieus in wat ik zeg
HHOK haha, only kidding
haha, ik maak(te) maar een grapje
HIOOC help, I'm out of coffee
help, ik heb geen koffie meer
HTP hope that helps
ik hoop dat het helpt
IAC in any case
in ieder geval
IC I see
ik snap het
IDK I don't know
ik weet het niet
IDST I didn't say that
dat heb ik niet gezegd
IDTS I don't think so
ik denk van niet
IIMAD if it makes a(ny) difference
als het een verschil maakt
IIRC if if remember correctly
als ik het me goed herinner
IJWTK I just want to know
ik wil het alleen maar (even) weten
IJWTS I just want to say
ik wil alleen maar zeggen
IKWUM I know what you mean
ik begrijp wat je bedoelt (ook weergegeven met: IKWYM)
ILU I love you
ik hou van je (ook weergegeven met: ILY)
IMAO in my arrogant opinion
naar mijn arrogante mening
IMCO in my considered opinion
naar mijn weloverwogen mening
IMHO in my humble opion
naar mijn bescheiden mening
IMNSHO in my not so humble opinion
naar mijn niet zo bescheiden mening
IMO in my opinion
naar mijn mening
INMP it's not my problem
het is mijn probleem niet
IOW in other words
met andere woorden
IRL in real life
in het echte leven
ISS I'm so sure
ik ben er vast van overtuigd
IUKWIM if you know what I mean
als je begrijpt wat ik bedoel (ook: IYKWIM)
IUSS if you say so
als jij het zegt… (ook: IYSS)
IUSWIM if you see what I mean
als je begrijpt wat ik bedoel (ook: IYSWIM)
IWALU I will always love you
ik zal altijd van je blijven houden (ook: IWALY)
IWBNI it would be nice if…
het zou leuk zijn als …
JAM just a minute
een ogenblikje
J/C just checking
ik wil(de) het alleen maar even controleren
JIC just in case
voor het geval dat
J/K just kidding
het is/was maar een grapje
JMO just my opinion
dat is mijn idee ervan
JTLUK just to let you know
alleen om je te laten weten (ook: JTLYK)
J/W just wondering
ik vroeg het me alleen even af
KISS keep it simple, stupid
hou het simpel, domkop
KIT keep in touch
blijf contact houden
KMA kiss my ass
kus mijn kont; lik mijn reet In plaats van KMA kan hier ook een kontikon gebruikt worden: (_x_).zie smileys
KMUF kiss me, you fool
kus me, sufferd. (ook: KMYF)
KWIM know what I mean?
weet je wat ik bedoel?
LALOTA lots and lots of thunderous applaus
een daverend applaus (ook weergegeven met: LLTA)
LMK let me know
laat het me weten
LOL laughing out loud; maar ook: lots of luck
daar moet ik om schaterlachen (maar ook: veel geluk)
LSLMBH laughing so loud my belly hurts
ik heb pijn in mijn buik van het lachen
LTNS long time no seen
lang niet gezien
LU love you
ik hou van je(ook: LY)
LUWAMH loving you with all my heart
ik hou van je met heel mijn hart(ook: LYWAMH)
MorF male or female?
mannelijk of vrouwelijk
MOTD message of the day
de boodschap van de dag
MOTOS member of the other sex
lid van de andere sekse
MOTSS member of the same sex
lid van dezelfde sekse
MX merry Christmas
gelukkig kerstfeest
MYOB mind your own business
bemoei je met je eigen zaken
NHOHe never heard of her
nooit van haar gehoord
NHOHi never heard of him
nooit van hem gehoord
NM never mind
geeft niet
NMP not my problem
dat is niet mijn probleem
NOYB none of your business
dat gaat je niets aan
NP no problem
maakt niet uit
NRN no reply necessary
een antwoord is niet noodzakelijk
OBTW oh, by the way
o, tussen haakjes
OIC oh, I see
o, ik snap het
OMDB over my dead body
over mijn lijk
ONNA oh no, not again
o nee, niet weer
OTOH on the other hand
van de andere kant
PDS please don't shout
niet schreeuwen a.u.b. ('PDS' is veelal een reactie op iets wat met hoofdletters en veel uitroeptekens ge-sms't wordt.)
PIMP peeing in my pants
ik plas in mijn broek (van het lachen)
PITA pain in the ass
pijn aan mijn kont
PNCAH please, no cursing allowed here
wil je hier alsjeblieft niet vloeken
PO piss off
rot op
POOSSLQ person of opposite sex sharing live quarters
iemand van het andere geslacht met wie je je woonruimte deelt
POV point of view
standpunt
PTMM please tell me more
wil je me daar meer over vertellen, alsjeblieft?
RBTL read between the lines
lees tussen de regels
RMM read my mail
lees mijn post
RN right now
nu op dit moment
RSN real soon now
echt heel gauw nu
ROTF rolling on the floor
over de grond rollen (van het lachen)
ROTFLOL rolling on the floor laughing out loud
over de grond rollen van het lachen (ook weergeven als: ROFLOL)
RTFAQs read the frequently asked questions
lees de veelgestelde vragen
RTM read the manual
lees de handleiding
RU are you…
ben je…
RUOK are you OK?
alles in orde met je?
S big smile
gulle lach
SH shit happens
rotzooi is er overal
Smoff serious mode off
nu ben ik niet langer serieus
Smon serious mode on
nu ben ik even serieus (of: nu wil ik graag dat je even serieus doet)
SorG straight or gay?
hetero of homo?
STUS speak to you soon
ik spreek je vlug een keer (ook: STYS)
SUUF shut up you fool
hou je mond, gek (ook: SUYF)
SWALK sealed with a loving kiss
bezegeld met een liefhebbende kus
SWDUT so what do you think?
wat denk je ervan? (ook: SWDYT)
TDTM talk dirty to me
zeg geile dingen tegen me
TGIF thank God it's friday
God zij dank is het vrijdag
TIA thanks in advance
bij voorbaat dank
TIAIL think I am in love
ik denk dat ik verliefd ben
TM trust me
vertouw me
TMI too much information
te veel informatie
TOU thinking of you…
aan jou denkend…(ook: TOY)
TTBOMK to the best of my knowledge
naar mijn beste weten
TTKASF trying to keep a straight face
proberen(d) het gezicht in de plooi te houden
TTUL talk to you later
ik spreek je later nog (ook: TTYL)
TTUT talk to you tomorrow
ik spreek je morgen weer (ook: TTYT)
TU thank you
dank je (ook: TY)
TUVM thank you very much
heel erg bedankt (ook: TYVM)
UAFIsoUGI you asked for it you get it
je hebt erom gevraagd, dus je krijgt het ook (ook: YAFIsoYGI)
UDKM you don't know me
je kent me helemaal niet (ook: YDKM)
UGBK you gotta be kiddin
je maakt zeker een grapje? (ook: YGBK)
UGTI you get the idea?
snap je het? (ook: YGTI)
UNK you never know
je kunt nooit weten (ook: YNK)
UR you are
jij bent
URR you are right
je hebt gelijk (ook: YRR)
USS you're so sweet
je bent zo lief (ook: YSS)
UTTT you telling the truth?
vertel je de waarheid? (ook: YTTT)
WAI what an idiot
wat een idioot
WB welcome back
welkom terug
WCA who cares anyway?
wie geeft er überhaupt iets om?
WDUT what do you think?
wat denk jij? (ook: WDYT)
WFM works for me
bij mij lukt dat
WIBNI wouldn't it be nice if …?
zou het niet leuk zijn als …?
WOTAM waste of time and money
verspilling van tijd en geld
WRT with respect to
ten opzichte van, ten aanzien van
WYP what's your problem?
wat is jouw probleem eigenlijk?
WYRN what's your real name?
hoe heet je echt?
WUGIWUPF what you get is what you paid for
je krijgt waar je voor betaald hebt (ook: WYGIWYPF)
WUS whatever you say
wat je ook zegt (ook: WYS)
WUT whatever you think
wat je ook denkt (ook: WYT)
XOXO kisses & hugs
zoenen en omhelzingen (of nog intenser: XOXOXO)
YIU yes, I understand
ja, ik snap het