Blog

Grip krijgen op het water

Onze aardbol bestaat voor het grootste deel uit water. Wij mensen en ook de dieren en planten bestaan eveneens goeddeels uit water. Zonder water kunnen we niet. We zijn, zonder dat altijd te beseffen, in de greep van water. En geregeld worden we erdoor gevloerd. Respect voor water is, denk ik, een belangrijke voorwaarde om het te vriend te houden.
De Nederlandse taal kent 846 woorden en vaste woordcombinaties die op ‘water’ eindigen. Daar zijn bekende bij als: kanaalwater, kraanwater, leidingwater, regenwater en brak water, maar ook tal van waterwoorden die veel minder bekend zijn, zoals paleowater: oud en zoet water dat opgesloten zit in diepe aardlagen die onder de zeebodem liggen.
846 waterwoorden is veel. Want in feite geven ze allemaal een soort van water aan. Vijftig jaar terug waren er veel minder waterwoorden. We hebben in de afgelopen decennia steeds weer nieuwe bedacht, vooral in onze zoektocht naar oplossingen voor waterproblemen. Die concentreren zich rondom grote tekorten aan drinkwater en irrigatiewater op tal van plaatsen in de wereld (waternood) en de ogenschijnlijk steeds vaker optredende overstromingen her en der (watersnood), zoals afgelopen week in Zuid-Nederland en delen van Duitsland en België. We moeten vóór water vechten maar er ook tégen vechten. En daartoe ontleden we water steeds meer in verschillende soorten, om het beter te leren kennen en er grip op te krijgen. Soms boeken we succes, maar geregeld toch moeten we in het water nog onze meerdere erkennen.

(In 2009 stelde ik het Waterwoordenboek samen, dat nu niet meer verkrijgbaar is.)

  • Amazonenlaan 39 5631KX Eindhoven
  • |
  • mob. 06 - 488 149 76
  • |
  • tel. 040 - 24 64 993
  • |
  • info@wimdaniels.nl