Blog

Arleniusproject

In mijn geboortedorp, Aarle-Rixtel, is in 1510 een jongen geboren, Arnoud van Eyndhouts, die later in zijn leven in Italië een belangrijke boekbewerker en bibliothecaris werd. De naam die hij in Italië gebruikte, was Arnoldus Arlenius Peraxylus. Ik noem hem kortweg Arlenius. Arlenius is een verwijzing naar Aarle(-Rixtel).

In december afgelopen jaar zag ik via internet in een antiquariaat in Florence een boek van Arlenius te koop staan, een Grieks-Latijn woordenboek, voor 900 euro. Het boek is uit 1546. Het leek me mooi om dat boek naar Aarle-Rixtel te halen en het in het heemhuis, dat midden in het dorp ligt, tentoon te stellen, vooral om Arlenius, die als humanist in de zestiende eeuw in Italië echt wel heel belangrijk was, in Nederland en dan in het bijzonder in Aarle-Rixtel meer bekendheid te geven. Maar ik wilde een breed draagvlak hebben en dacht dat het mooi zou zijn als we het met negen mensen zouden kopen. Ik plaatste daarop een bericht op Facebook en al snel waren er 35 mensen die het boek wel mee wilden financieren. We spraken af toch ieder 100 euro te betalen, zodat er ook geld zou zijn voor andere activiteiten gerelateerd aan Arlenius, bijvoorbeeld een Arlenius-congres.

Al vlug was ook het idee om het boek zelf te gaan ophalen In Florence. Dat gaan we nu van 22 tot 27 april doen met een groep van 30 mensen. We hebben daartoe een bus gehuurd. Op de heenreis hebben we een tussenstop in Weil am Rhein, waar dan 's avonds Andreas Ammann van de universiteit in München een voordracht komt geven. Hij schreef in 2021 een proefschrift over de boekdrukkunst in Bazel in de zestiende eeuw. In dat proefschrift gaat hij ook nadrukkelijk in op de rol van Arlenius in die tijd binnen de boekproductie.

De overdracht van het boek is op maandag 24 april, bij antiquariaat Fortebraccio in Florence. Diezelfde dag krijgen we van Marjolijn Smits een rondleiding door Florence, waarbij we enkele locaties bezoeken die in relatie staan tot Arlenius.

Op 27 april keren we terug in Aarle-Rixtel. Dat is op Koningsdag. We worden dan, zoals het er nu naar uitziet, koninklijk onthaald door de harmonie en wellicht ook door de twee gildes uit het dorp. Het boek wordt vanaf het middeleeuwse kasteel Croy in processie naar het heemhuis geleid. 

Wil je meer weten over dit Arleniusproject, stuur me een mailtje: info@wimdaniels.nl