Blog

Thuistaal

Bij thuistaal gaat het om woorden en uitdrukkingen die in een gezin of andersoortig huishouden bedacht zijn en ook alleen daar gebruikt worden.

Lang geleden begon ik met het verzamelen van thuistaal naar aanleiding van een huwelijksjubileum van mijn ouders. Ik maakte toen een boekje met de Bart-en-Bertha-taal, met daarin woorden en uitdrukkingen die mijn ouders veelvuldig gebruikten maar die in geen enkel woordenboek te vinden waren. Daaruit ontstond het idee om thuistaal landelijk te gaan verzamelen, waaruit drie boeken voortkwamen: Thuistaal, Thuistaal Andermaal en Thuistaal Totaal.

Er was indertijd in Nederland ook nog iemand anders die thuistaal verzamelde, de geweldige journalist Nico Scheepmaker. Nico stierf helaas vrij vroeg, waarna ik van zijn vrouw alle mappen kreeg met daarin de door Nico verzamelde thuistaal, door Nico gezinstaal genoemd. Mijn eigen materiaal en dat van Nico leidden toen tot de drie genoemde boeken. Maar dat is allemaal vrij lang geleden. Er is sindsdien beslist veel nieuwe thuistaal ontstaan. Wellicht ook in jouw huishouden. Als je die thuistaal wilt prijsgeven (waarvoor bij voorbaat dank), kan dat hieronder of via info@wimdaniels.nl, bij voorkeur als volgt:

thuistaalwoord of -uitdrukking
betekenisomschrijving
eventueel de ontstaansachtergrond (die vaak het interessantst is).

  • Amazonenlaan 39 5631KX Eindhoven
  • |
  • mob. 06 - 488 149 76
  • |
  • tel. 040 - 24 64 993
  • |
  • info@wimdaniels.nl