Blog

Huppelen

Huppelen is nog niet zo gemakkelijk te omschrijven.
Ik maak er dit van: ‘huppelen’ is dansend voortbewegen waarbij de beenbeweging links-links en vervolgens rechts-rechts is of eerst rechts-rechts en dan links-links. In ieder geval moet elk been steeds twee keer de grond raken voordat het volgende been aan de beurt is. De armen bewegen mee met het huppelen. Daarbij is het veelal zo dat de linkerarm losjes mee naar voren beweegt als het rechterbeen de huppelpas maakt en de rechterarm als het linkerbeen huppelt.

‘Huppelen’ is een vrolijk werkwoord. Het is ontstaan uit ‘hup’, dat ‘huppen’ werd, dat zelf dan weer tot ‘huppelen’ leidde. Vergelijk het qua vorm met ‘drop’ of ‘drup’, ‘druppen’ en ‘druppelen’.
Het woord ‘huppelen’ heeft geleid tot allerlei samenstellingen, zoals ‘huppelakte’, een diploma waarmee je gymnastiekonderwijs mag geven. Het is een spottende benaming, zoals ook geldt voor ‘huppelwater’ in de betekenis ‘jenever’. Een andere huppelsamenstelling is ‘huppelkutje’, in Van Dale wat karig omschreven met ‘onnozel, naïef meisje’.

In Winterswijk heb je een buurtschap genaamd Huppel, met daarbij ook de Huppelseweg. In Den Haag bestaat Huppel the Pub, een horecazaak in de Oude Molstraat. Een van de whisky’s die er geschonken worden, is Huppel’s Choice, ook een soort huppelwater.

Een verouderd huppelwoord is ‘hupling’ in de betekenis ‘kikker’. Op Facebook kwam ik Hup Ling nog als persoonsnaam tegen: Anthony Hup Ling.

'Huppelen' heeft ook geleid tot allerlei speelse aanmoedigingen en uitroepen, zoals 'huppekee' en ‘hupsakee’, een aanmoediging die in het geval van iemand die Kees heet al snel ‘Hupsa, Kees' wordt.

Een schrijver, ik weet niet meer wie, heeft eens het volgende over huppelen geschreven: ‘Het is aan kinderen gegeven om de droefheid door huppelen kansloos te maken.’
Dat is mooi geformuleerd.
Ik ga het zelf ook nog eens doen: huppelen.

  • Amazonenlaan 39 5631KX Eindhoven
  • |
  • mob. 06 - 488 149 76
  • |
  • tel. 040 - 24 64 993
  • |
  • info@wimdaniels.nl